ΛΙΤΛ ΑΟΛ ΙΚΕ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38 10681 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 801067685
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 148327003000